Základní škola
Pro rodiče
Třídy
Rozvrhy hodin
Projekty
Školní družina
Školní jídelna
Zájmové činnosti
Školní časopis
Fotogalerie
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

Aktuality:

Video z představení "Přemysl Oráč" v podání dětí.

formát DVD ke stažení zde

Školní knihovna: pondělí 07:40 - 08:00, úterý 07:40 - 08:00

Pro rodiče s žáky každé první úterý v měsíci od 16:30 do 17:00 hodin

(poprvé 6.12.2016)

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 

Zápis žáků k základnímu vzdělávání probíhá v Ústí nad Labem v jednotném termínu, a to

v úterý 11. 4. 2017 od 13:00 do 18:00 

Žádosti o přijetí se podávají elektronickou formou.

Žádost je možné vyplnit v době od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 na http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/, kde naleznete veškeré informace a žádost i vytisknete. 

Vytištěnou žádost k základnímu vzdělávání přineste v den zápisu do školy spolu s dalšími doklady (občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte). 

Jediným kritériem přijetí do základní školy je místo trvalého pobytu žáka v příslušném školském obvodu spádové školy – zde

V případě většího počtu zájemců, než je níže uvedená volná kapacita 28 míst, ředitelka školy rozhodne o přijetí do 1. ročníku dle dalších skutečností:

 

Co by dítě mělo zvládnout před zahájením povinné školní docházky je obsaženo v dokumentu MŠMT ČR

„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. 

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

 

Přijímáme i žáky z jiných školských obvodů

do naplnění kapacity školy. 

Volná kapacita: 28 žáků do 1 třídy

Školský obvod 7 

Zveme Vás v úterý 28. 3. 2017

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 13:00 do 18:00

a SCHŮZKU K ZÁPISU s vedením školy od 16:00 do školní jídelny   

Aktuální dění v MŠ

Seznam dětí přijatých do MŠ šk.r. 2016/2017

1. den v MŠ - fotogalerie

webmaster A. Burč

 

 

 

 

Aktuální dění v ZŠ

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 

Akce školy na duben – červen 2017

Datum

akce

čas

30.3.

Velikonoční dílna pro rodiče ve školní družině

od 15.00 h

1.4. – 8.4.

Škola v přírodě – Janov nad Nisou

 

17.4. – 21.4.

Den Země - fotosoutěž

 

28. 4.

Čarodějnice ve škole

dopoledne

DUBEN

bude upřesněn

Tvořivá dílna pro rodiče ve školní jídelně

bude upřesněn

KVĚTEN

bude upřesněn

MCDonalds´Cup – vybraní žáci 4. a 5. ročníku

dopoledne

bude upřesněn

KVĚTEN

bude upřesněn

Jarní běh školní zahradou

dopoledne

bude upřesněno

1.6.

Atletická olympiáda

dopoledne

3.6.

Výročí obce Brné 960 let

bude upřesněn

4.6. – 9.6.

Cyklistický kurz žáků 3. a 5. ročníku

 

ČERVEN

bude upřesněn

Šplh – žáci naší ZŠ

dopoledne

ČERVEN

bude upřesněn

Sportování s rodiči,

loučení s žáky 5. třídy

odpoledne bude upřesněn

ČERVEN

bude upřesněn

Focení žáků 1. -5. ročníku

dopoledne

květen - červen

Třídní výlety jednotlivých tříd dle informací třídních učitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRAŇUJE OSOBNÍ DATA VŠECH ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ I ŽÁKŮ ŠKOLY.

 

 

     

Aktualizováno 24.03.2017